23 Yıl Önce Bugün: Yugoslavya NATO tarafından bombalandı

Belgrad.


ABD-NATO-AB emperyalistlerinin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne karşı 20. yüzyılın son toplu katliamını başlattıkları yirmi yıl önce 24 Mart 1999’du. NATO’nun Yugoslavya’daki savaşı, 90’ların başında Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’daki karşı-devrimci dağılmanın ardından istikrarlı bir şekilde düzenlenen bir süreç olan ülkenin parçalanmasının zirvesiydi. Yugoslavya aynen Suriye gibi saldırı altındaydı. Yugoslavya’da on yıllar sonra kapitalist üretim ilişkilerinin egemenliğinin ve ülkenin dağılmasının başlangıcı oldu.

Bu, kapitalizmin akbabaları, ABD ve Avrupa tekelleri için işlerini yeni pazarlarda genişletmek ve eski Federal Yugoslavya’nın kalıntılarıyla beslenmek için büyük bir fırsattı. Ocak 1999’da NATO, “Kosova’daki Arnavut azınlığın korunması” bahanesiyle bu Balkan ülkesine karşı kampanya başlatırken. Rambouillet ve Paris’in müteakip “barış anlaşmaları”, Yugoslavya’nın dağılmasına ve Kosova’nın ayrılmasına yol açtıkları sürece, aslında o zamanki Slobodan Milosviç hükümetine yönelik bir şantajdan ibaretti. Belgrad’ın emperyalistlerin baskısına boyun eğmeyi reddetmesi, Yugoslavya’nın 78 gün süren korkunç bombardımanına yol açtı.

Bu, NATO tarihinde ilk kez, BM Güvenlik Konseyi’nin -en azından konvansiyonel- onayı olmaksızın geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştiriliyordu. Ancak emperyalistler, kanlı askeri müdahaleyi bir “barış operasyonu” olarak sunmak için gerekli tüm bahaneleri bulmuşlardı. ABD Başkanı Bill Clinton, bombalamaların başlamasından sadece birkaç saat önce ülke çapında yaptığı konuşmada, “Müttefiklerimizle barış için birlik olmak için hareket ediyoruz” diyordu.

Her zamanki gibi utanmaz ve alaycı olan Clinton, “Şimdi harekete geçerek, değerlerimizi koruyor, çıkarlarımızı koruyor ve barış davasını ilerletiyoruz” diye ekliyordu. 23 Mart’ta, zamanın NATO Genel Sekreteri Xavier Solana, ABD’li General Wesley Clark’a Yugoslav topraklarında ilk hava saldırılarını başlatmasını emretti. 78 gün boyunca ülke halkı emperyalizmin barbarlığının yaşayan cehennemini yaşadı. NATO yaklaşık 500.000 bomba attı ve bunların 35.450’si uluslararası anlaşmalarla kullanımı yasaklanmış olan seyreltilmiş uranyum içeriyordu.

NATO füzeleri hükümet binalarını, hastaneleri, okulları, toplu taşıma araçlarını (hatta “yanlışlıkla” olduğu iddia edilen bir yolcu trenini bile vurdular), köprüleri, konut binalarını hedef aldı ve kelimenin tam anlamıyla ülkenin altyapısının önemli bir bölümünü yok etti. Belgrad, Novi Sad, Nis, Priştine ve Prahovo gibi şehirler iki aydan fazla NATO terörü altında yaşadı.

İnsan hayatındaki maliyet trajikti: 2.500’den fazla sivil ölümü, 12.500’den fazla yaralı insan ve binlerce kayıp insan. Savaşı takip eden yıllarda, NATO kuvvetleri tarafından seyreltilmiş uranyum kullanımının halk sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri oldu ve kansere bağlı ölümlere ve doğum kusurlarına yol açtı. Yugoslavya’nın ABD-NATO-AB’nin müttefik kuvvetleri tarafından yok edilmesini, Avrupa ve Amerika tekel grupları için bir karlılık kaynağı olduğu kanıtlanan, ülkenin devlete ait altyapısının satılması ve toplu özelleştirmelerinin bir “yağma” takip etti. . 2000 ile 2009 yılları arasında emperyalist müdahaleden sonra Sırbistan’da devlete ait şirketlerin 1.800’den fazla özelleştirmesinin gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sırp metal endüstrisinin büyük bir kısmı ABD merkezli bir şirket tarafından, ulusal otomotiv endüstrisi Zastava ise İtalyan devi Fiat tarafından satın alındı. Ayrıca, hem Uluslararası Para Fonu (IMF) hem de Dünya Bankası, ülkenin müteakip “ekonomik yeniden inşasına” katıldı. Ekonomist ve Küreselleşme Araştırmaları Merkezi direktörü Michel Chossudovsky’ye göre, IMF ve Dünya Bankası zaten göreli bir ekonomik yeniden yapılanma planı hazırlamıştı (“NATO, IMF ve Dünya Bankası’nı birbirine bağlamak”).

Yugoslavya’da ABD, NATO ve AB, daha sonra aynı emperyalist güçler tarafından Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de tekrarlanan bilinen “böl ve yönet” doktrinini uyguladı. ABD Dışişleri Bakanı Strobe Talbott’un eski iletişim direktörü John Norris’in sözleri, emperyalistlerin gerçek güdülerini ortaya koyuyor: “Batı demokrasileri topluluğunun çekim gücü, Miloseviç’in Yugoslavya’sının neden böyle bir anakronizm haline geldiğinin altını çiziyor. Bölgedeki milletler ekonomilerinde reform yapmaya, etnik gerilimleri azaltmaya ve sivil toplumu genişletmeye çalışırken, Belgrad sürekli olarak ters yönde hareket etmekten keyif alıyor gibiydi. NATO ve Yugoslavya’nın bir çarpışma rotasına girmesine şaşmamak gerek […] NATO’nun savaşını en iyi açıklayan şey Yugoslavya’nın daha geniş siyasi ve ekonomik reform eğilimlerine karşı direnişiydi – Kosovalı Arnavutların içinde bulunduğu kötü durum değildi. Bu görünen bahaneydi.

Yugoslavya’nın bombalanmasının arkasındaki gerçek sebep, Balkan yarımadasının üç kıtanın (Avrupa, Asya, Afrika) kavşağı olarak jeostratejik önemi ile ilgilidir. Ortadoğu’dan Kıta Avrupası’na kadar mal ve enerji yolları üzerindeki kontrol, NATO’nun emperyalist müdahalesine yol açan çok önemli faktördü. Bugün, savaştan 20 yıl sonra, Balkanlar, Yugoslavya’nın dağılmasının yarattığı ülkelerin burjuva sınıflarının katılımıyla büyük emperyalist merkezler (ABD, AB, Rusya, Çin) arasındaki rekabet alanı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Rusya’nın etkisini püskürtmek için NATO’nun bölgeye daha derin müdahalesine (örneğin Kuzey Makedonya’nın NATO üyeliği, Kosova’daki Camp Bondsteel gibi ABD askeri üslerinin genişletilmesi vb.) tanık oluyoruz.

Yugoslavya’ya karşı işlenen suçun faillerinin isimleri var: Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, ABD Dışişleri Bakanı Madeileine Albright, ABD Ordusu Generali Wesley Clark ve tabii ki NATO Genel Sekreteri Xavier Solana. Ancak aynı suç, Avrupa’nın hem neoliberal hem de sosyal demokrat hükümetlerinin de imzasını taşıyor. Bazı isimleri hatırlatalım: Almanya Başbakanı Gerhard Schroder ve “Yeşiller” lideri Joschka Fisher, İngiltere İşçi Partisi Başbakanı Tony Blair, “sosyalist” liderler Lionel Jospin (Fransa Başbakanı) ve Massimo D ‘Alema (İtalya Başbakanı). Onlara, emperyalistleri kolaylaştırmak için NATO’ya gerekli tüm altyapıyı sağlayan Kostas Simitis yönetimindeki o zamanki Yunan PASOK hükümetini dahil etmeliyiz.Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: