Halk Arasındaki Çelişkilerin Doğru Ele Alınması

Birbirinden farklı iki çelişki biçimi vardır: Halk arasındaki çelişkilerle düşmanla bizim aramızdaki çelişkiler birbirinden farklıdırlar ve bunların ayırt edilebilmeleri son derece önemlidir. Halk arasındaki çelişkileri düşmanla aramızdaki çelişkilermişçesine ele alamayacağımız gibi, düşmanla aramızdaki çelişkileri de halk saflarındaki çelişkilermiş gibi göremeyiz.

Halk saflarında, farklı meselelere dair farklı görüşlerin bulunması son derece normaldir. Farklı fikirler arasındaki münakaşa kaçınılmaz olduğu gibi, faydalıdır da. Halk kitleleri, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak olağan ve yoğun tartışma süreçlerine katılmak suretiyle öğrenebilirler.

Tartışmalarda başvurulacak yöntem şudur: Veriler sunulacak, akıl ve mantık yoluyla tartışma sürdürülecek ve ikna yoluyla uzlaşı sağlanacak. Farklı görüşlere sahip bi azınlığı biat etmeye zorlayacak hiçbir yöntem hoş görülemez. Azınlık korunmalıdır; çünkü bazen gerçeği bilenler azınlıktadır. İnsanlar, hatalı olsalar bile fikirlerini savunma hakkına sahip olmalıdırlar.

Tartışmalar; baskı ya da şiddet yoluyla değil, akıl ve mantık yoluyla çözüme kavuşturulmalıdırlar.

Tartışma sürecine katılan devrimciler; bağımsız, hür düşünceyi kuşanarak hareket etmeli, düşünme, düşüncelerini dile getirme ve eyleme geçirme konularında cüretkar bir tavra sahip olmalıdırlar. Şayet tartışmaya katılan devrimciler arasında genel bir anlayış birliği zaten söz konusu ise yoldaşların tali meseleleri kılı kırk yararcasına irdelemelerine gerek yoktur. Bu, birliğe zarar verecektir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: