Stalin’in Unutulmuş Sözleri ve Ukrayna Savaşının Analizi (PDF)

Yeni Demokrasi – Marksist Leninist Değerlendirmeler adlı blog’tan aldığımız bu yazının okuyucularımız için oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz.

1. Giriş- P3

2- Analizde Temel ilkeler ve Stalin’in İkinci Dünya savaşına somut yaklaşımı- P4

Stalin’in Makaleleri, Konuşmaları

3- Tüm Birlik Leninist Genç Komünistler Birliği’nin Beşinci Birlik Konferansı’nda Yapılan Konuşma, 31 Mart 1927- P6

4-J. Stalin ve Roy Howard Arasındaki Röportaj, 1 Mart 1936- P8

5- Stalin’in 18. Kongresine Merkez Komitesinin çalışmaları hakkında raporu, 10 Mart 1939- P10

6-Associated Press Moskova Muhabirinin Sorularına Cevaplar, 3 Ekim 1942- P21

7- Afrika’daki Müttefik Kampanyası -Associated Press Moskova Muhabirine Cevaplar, 13 Kasım 1942- P22

8-Polonya-Sovyet İlişkileri, The Times ve New York Times Muhabirine Cevaplar, 4 Mayıs 1943-P24

9- Churchill ve Roosevelt’e Kuzey Afrika Zaferi ile ilgili telgraflar, 7 Mayıs 1943- P25

10- Stalin’in Polonya Yurtseverler Birliği’ne Cevabı, 17 Haziran 1943- P26

11- Kuzey Fransa’daki Müttefik Çıkarması hakkında, 13 Haziran 1944- P27

12- Barış ve Güvenlik Sorunu; Moskova Emekçi Temsilcileri Sovyet’i ile Moskova Partisi ve Kamu Örgütlerinin Kutlama Toplantısında Konuşma, 6 Kasım 1944- P28

13-Stalin’in halka hitabı -1945- P34

14- Winston Churchill’in Fulton’daki Konuşması Üzerine “Pravda” Muhabiriyle Söyleşi, Mart 1946- P37

15-Japonya’daki Durum Hakkında, 6 Ocak 1950- P43

16- Savaş Ne Zaman Kaçınılmaz Değildir?  16 Şubat 1951- P45

17- SSCB’nin Ekonomik Sorunları, 1951-P54

18- “Tarih Çarpıtıcıları”ndan P59

 Giriş

Lenin, Gençlik Birliklerinin Görevleri adlı makalesinde “Eğer bir komünist çok ciddi ve sıkı bir çalışma yapmadanEleştirel olarak incelemesi gereken gerçekleri anlamadan, ezberlediği hazır sonuçlar nedeniyle komünizmiyle övünmeyi kafasına koymuşsa,” diyordu, çok içler acısı bir komünist olurdu. Böyle bir yüzeysellik kesinlikle ölümcül olacaktır. Çok az bildiğimi biliyorsam, daha fazlasını öğrenmeye çalışırım; ama bir adam komünist olduğunu ve hiçbir şeyi tam olarak bilmemesi gerektiğini söylerse, asla bir komünist olamaz.”

Ukrayna’daki savaşın analizi, büyük ölçüde “emperyalist savaşta taraf tutulmaz”, “savaş, Politikanın farklı biçimlerde devamıdır” gibi hazır sonuçlarla yapılmış gibi görünüyor. Bunlar genellikle doğru ifadelerdir, ancak formüller değildir. Özellikle ikincisi (politika), birincisine (savaş) karşı tutumu belirler.Sorulması gereken soru ve bu sorunun cevabı üzerinde durulması gereken temel soru şudur: Savaşan her bir ülke, iç ve dış cephelerde, söz konusu savaştan önce askeri olarak ve tarihsel olarak “nasıl bir politika izliyordu”. Bu kapsamlı çalışma olmadan, analiz nesnel değil öznel olacaktır ve dolayısıyla Marksist Leninist olmayacaktır.

Dahili ülkelerin yakın tarihi, ekonomileri ve askeri endüstrisi, iç ve dış politikası (doğrudan veya dolaylı) dış politikasına ilave olarak, ikinci dünya savaşı tarihi ile birlikte aşağıda belirtilen herhangi bir analiz için temel ilkeleri ve makaleleri ve şu kitapları kullanmıştık, 1) Tarih Çarpıtıcıları, 2) İkinci Dünya Savaşından Önce Diplomatik Savaşlar.

2- Analizde Temel ilkeler ve Stalin’in İkinci Dünya savaşına somut yaklaşımı

“Biz devrimci Marksist-Leninist’iz ve her zaman ekonomik ve politik durumun ve gelişme eğilimlerinin doğru bir bilimsel analizinden yola çıkarız. Nesnel durumu değerlendirmede her türlü öznelciliği ve onun keyfiliğini reddederiz.”

“Marksistler olarak öznelciliği reddediyorsak, bunun nedeni kendimizi nesnel gelişimin köleleri olarak görmemizden değildir. Hayır, biz kendimizi proletaryanın zaferini hızlandırmak için tarihin aktif devrimci aracı olarak görüyoruz .” OW Kuusinen’in Raporu, 13. ECCI Genel Kurulu’ndan

“Soyut teorik akıl yürütmek, Kautsky’nin ulaştığı sonuca götürebilir- biraz farklı bir şekilde, ama Marksizm’i terk ederek.

Hem ekonomik hem de siyasi yönleriyle emperyalizmin doğasının kapsamlı bir analizine dayanmadıkça, mevcut savaşın hiçbir somut tarihsel değerlendirmesinin olamayacağını söylemeye gerek yok. Aksi takdirde, son birkaç on yılın ekonomik ve diplomatik tarihi hakkında doğru bir anlayışa ulaşmak imkânsız olur, bu analiz yapılmadan savaş hakkında doğru bir görüş geliştirmeyi beklemek gülünç olur. Genel anlamda bu sorunla ilgili olarak modern bilimin gerekliliklerini en kesin biçimde ifade eden Marksizm açısından bakıldığında, savaşın somut tarihsel değerlendirmesini ülkenin yönetici sınıflarının sevindirici veya uygun buldukları, diplomatik “belgelerden” rastgele alınan gerçekler, güncel siyasi gelişmeler vb., olguların rastgele bir seçimi olarak almak gibi yöntemlerin “bilimsel” değerine yalnızca gülümseyebiliriz…Üstelik, emperyalizmin bilimsel kavramı, her biri rakipleri ve hasımlarıyla tamamen aynı sınıf konumuna sahip olan, bahsedilen iki emperyalistin muhalifleri ne uygulanan bir tür suiistimal terimine indirgenmiştir.” Lenin, N. Buharin’in Broşürünün Önsözü, Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi

“Bir savaşın karakteri ve onun başarısı, esas olarak savaşa giden ülkenin iç rejimine bağlıdır, bu savaş, söz konusu ülkenin savaştan önce yürüttüğü iç politikanın bir yansımasıdır. Lenin, Doğu Halklarının Komünist Örgütlerinin İkinci Tüm Rusya Kongresine Hitabı

“Siyasi alanda emperyalist savaş, emperyalistlerin bakış açısından, savaş müttefiki olarak politik olarak bağımsız ama finansal olarak bağımlı küçük bir ulusa sahip olmanın bazen çok daha avantajlı olduğunu gösterdi … ” (Lenin, Uluslararası Sosyalistlere Çağrı için Tezler) Komitesi ve Tüm Sosyalist Partiler) Ve bu türden  “ küçük ülkeler” için “anavatan savunması” iddia edilemez, (bunlar) “emperyalist savaşlarda” desteklenemez.  ( Lenin To : GY Zinoviev)

“Başkan’ın Pasifik Bölgesi’ndeki savaşla ilgili konuşmasının ilk bölümüne gelince, şunları söyleyebiliriz: Biz Ruslar, Anglo-Amerikan kuvvetlerinin Pasifik’te elde ettiği ve devam ettiği başarıları memnuniyetle karşılıyoruz .” Stalin, Tahran Konferansı 1943

60 SAYFALIK PDF’İN TAMAMI: Analysis of Ukraine war and forgotten words of Stalin on Imperialism TR.pdf — Yandex.Disk

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: