Halkın Düşmanları / Vladimir Lenin

Sosyalist Devrimcilerin çıkarttığı Dyleo Naroda [Halkın Davası] gazetesinin, tüm haklılığıyla, liberal burjuvaziyle birlikte hareket ettiğini söylediği, Plehanov tarafından çıkartılan Yedinstvo [Birlik] gazetesi, kısa süre önce 1793’te Fransız Cumhuriyeti’nin halkın düşmanları ile ilgili olarak yürürlüğe koyduğu kanunu hatırlattı.

Tam zamanında yapılmış bir hatırlatma bu.

1793’ün Jakobenleri, on sekizinci yüzyılın en devrimci sınıfı olan kır ve kent yoksullarının içinden çıkmış bir hareketti. Avrupa’nın kralları, birleşip bu sınıfa karşı mücadele yürüttüler. Aynı sınıf, kendi krallarından sadece teoride değil, pratikte de kurtulmayı bildi, orta yolcu burjuvaziye ve toprak ağalarına karşı devrimci bir tedbire başvurdu. Bu tedbirlerden biri de giyotindi.

Jakobenler, o günlerde “Cumhuriyet’i hedef alan programlar hazırlayan, ittifak hâlindeki zorbalar”ı halkın düşmanı ilân ettiler.

Bugün Jakobenlerin sunduğu bu örneklik, gayet öğreticidir. Bugün de hükmünü yürüten söz konusu örneklik, yirminci yüzyılın devrimci sınıfı olan işçilere ve yarı proleterlere tatbik edilmelidir. Bu sınıf nezdinde yirminci yüzyılda halk düşmanları, krallar değil, toprak ağaları ve kapitalistlerdir.

Eğer yirminci yüzyılın “Jakobenler”i olarak işçiler ve yarı proleterler iktidarı alırlarsa, kapitalist ganimeti ve kârları bölüşmek için çıkartılmış olan emperyalist savaştan milyarlarca ruble kâr elde eden kapitalistlerin halk düşmanı olduklarını ilân etmelidirler.

Belki yirminci yüzyılın “Jakobenler”i, kapitalistleri giyotinle idam etmeyeceklerdir, sonuçta iyi bir örneğin her zaman kopya edilmesine gerek yoktur. Elli ilâ yüz kadar sanayi kralı ve kodamanın, hortumcuların, zimmetine para geçirenlerin başındaki birkaç ismin ve bankalar aracılığıyla halkı soyup soğana çevirenlerin bir kısmının tutuklanması, kâfi gelecektir. Bu insanlar, birkaç hafta hapiste tutulacak, böylelikle dolandırıcılıkları ortaya çıkartılıp, tüm sömürülen halka “savaşa asıl kimlerin muhtaç olduğu” gösterilecektir. Bankaların başındaki baronların dolandırıcılığı ifşa edilince, bu kişiler serbest bırakılacak, bankalar, şirketler ve hükümet için “çalışan” tüm taşeron firmalar, işçilerin kontrolüne girecektir.

1793’ün Jakobenleri, tüm devlet iktidarını ele geçiren emekçi halkın ve ezilenlerin sömürücüler sınıfına karşı yürüttüğü hakiki devrimci mücadele dâhilinde sunduğu o büyük örneklikle tarihteki yerini almışlardır.

Bir blok oluşturduğu için Menşevik savunmacıların utanç duydukları o zavallı Yedinstvo, Jakobenizmi özde değil, sözde sahipleniyor, onun sadece süsüne püsüne bakıyor, siyasetinin içeriğiyle asla ilgilenmiyor. Bu da gerçekte, yirminci yüzyılın devrimine ihanet etmekle sonuçlanıyor. Sonuçta Menşevikler, on sekizinci yüzyıl devrimcilerine yalandan atıfta bulunarak, ihanetlerini gizlemeye çalışıyorlar.

V. I. Lenin

Pravda Sayı. 75

20 Haziran 1917

[KaynakCollected Works, Progress Publishers, Moskova 1974, s. 57-58.]

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: