Marksizm ve Reformizm / LENİN

Anarşistlerin aksine, Marksistler reformlar için mücadeleyi , yani, egemen sınıfın gücüne zarar vermeden çalışan insanların koşullarını iyileştiren önlemleri kabul ederler . Ancak aynı zamanda, Marksistler, reformların kazanilmasını amaçlayan işçi sınıfının faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan reformistlere karşı en kararlı mücadeleyi verirler. Reformizm, sermayenin hakimiyeti olduğu sürece, bireysel gelişmelere rağmen, her zaman ücretli köle olarak kalacak işçilerin, burjuva aldatmacasıdır.

Liberal burjuvazi bir eliyle reformlar hibe eder ve diğeriyle her zaman geri alır, reformları boşa indirger, işçileri köleleştirmek için kullanır, onları ayrı gruplar halinde böler ve ücret-köleliğini sürdürür. Bu nedenle reformizm, oldukça samimi olduğunda bile, pratikte işçileri yozlaştırma ve zayıflatma yollarıyla burjuvazinin elinde bir silah haline gelir. Bütün ülkelerin deneyimleri göstermiştirki güvenlerini reformistlerin eline bırakan işçiler her zaman kandırılmışlardır.Ve tersinde, yani Marx'ın teorisini kavrayan işçiler, kapitalist yönetim olduğu sürece ücretli köleliğin kaçınılmaz olduğunun farkında olan işçiler , burjuva reformlarla kandırılmayacaklardır.. Kapitalizm varlığını devam ettirdiği sürece reformların geniş kapsamlı ya da kalıcı olamıyacağının anlaşılması ile, işçiler daha iyi şartlar için mücadele eder ve bunları ücret-köleliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak için kullanır . Reformistler küçük tavizlerle onları sınıf mücadelesinden başka yöne çekmek için işçileri bölmeye ve kandırmaya çalışır . Ancak işçiler, reformizmin sahteliğini görmüş olarak , reformları sınıf mücadelesini geliştirmek ve genişletmek için kullanır. Refromist etki işçiler arasında ne kadar güçlü ise, işçiler o kadar zayıftır , burjuvaziye bağımlılıkları daha fazladır ve burjuvazi için reformların değişik bahanelerle iptali o kadar kolaydır. işçi sınıfı hareketi ne kadar bağımsızsa, amaçları daha derin ve daha geniştir , ve reformist dargörüşten nekadar özgürse, reformları korumak ve kullanmak işçiler için o kadar kolaydır. Bütün ülkelerde reformcular vardır, burjuvazi her yerde, şu veya bu şekilde, işçileri yozlaştırmak ve onları kölelikten kurtulma düşüncesinden vazgeçmiş, hayatından memnun kölelere çervirmenin yollarını arar..

Avrupa da reformizm , gerçekte marksizmin terkedilmesi ve onun yerine Burjuva Sosyal Politikası’nın yerleştirilmesi demektir.

  • LENİN

Tercüme kaynak,MARXISM AND REFORMISM V. I. Lenin, Collected Works, 4th English Edition, Vol. 13, pp. 372-75. de ve

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: