Andrei Jdanov: Sovyet Yazarları Birinci Tüm Birlik Kongresi’nde Konuşma, 1934

Yoldaşlar, Sovyet Yazarlarının Birinci Kongresine ve kongre aracılığıyla, başında büyük proleter yazar Maksim Gorki’nin bulunduğu Sovyetler Birliği’ndeki tüm yazarları, SSCB

Devam