JOSEF STALİN / DOĞU EMEKÇİLERİ KOMÜNİST ÜNİVERSİTESİ’NİN DOĞU’NUN SÖMÜRGE VE BAĞIMLI ÜLKELERİ KARŞISINDAKİ GÖREVLERİ

Şimdi ikinci meseleye*, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesinin Doğunun sömürge ve bağımlı ülkeleri karşısındaki görevleri meselesine geldik. Bu ülkeleri durumları ve

Devam